Monteverdi flyerHet zomerprogramma van Trajecti bestond uit een keus uit Monteverdi's madrigalen, met name uit het achtste (en meest uitgebreide) dat de titel "Madrigali guerrieri et amorosi" mee kreeg. Het boek werd in 1638 gepubliceerd maar het bevat werken gecomponeerd gedurende een periode van 30 jaar. De passie spat al van de titel af, velen zien juist deze verzameling als het hoogtepunt van het madrigaal als vorm en middel van expressie. Het voorwoord stelt dat het menselijk leven grotendeels stoelt op drie gemoedstoestanden: oorlogszucht, (aangename) kalmte en gematigdheid.
Monteverdi stelt verder dat de muzikale uitbeelding van amoureuze gevoelens door zijn voorgangers goed is ontwikkeld maar dat hij in dit deel de "stile concitato" (geagiteerde stijl) heeft "uitgevonden" om krijgshaftige passies te verbeelden. Alle zangers zingen in twee ensembles, zodat iedereen in verschillende combinaties en rollen kan functioneren. Centraal werk, waar iedereen in zingt is het madrigaal Hor che'l ciel e la terra. De tekst hiervan, een beroemd sonnet van Petrarca, contrasteert de drie gemoedstoestanden. De secties in Monteverdi's versie focussen zich op elk van de drie afzonderlijk en spelen ze op indrukwekkende wijze tegen elkaar uit. Trajecti werd begeleid door twee violisten en een basso-continuo-groep (cello, clavecimbel, orgel).

Uitvoeringen van dit programma vonden plaats in juni 2010 in Utrecht en Zunderdorp.

Fotoreportage

2010-TV-LijdenstijdEen programma met oude en nieuwe muziek rondom het thema lijdenstijd. In het oude deel figureert de monumentale boetepsalm Miserere mei van Orlando di Lasso. Dit is een lang en indringend stuk, zeer afwisselend door steeds wisselende bezettingen. Het begint vijfstemmig met gesplitste tenoren en eindigt zesstemmig, SSATTB. Ten tweede een keus uit de responsoriën voor Stille Zaterdag van Gesualdo. Chromatische muziek met verrassende overgangen, hoewel niet zo extreem als in zijn madrigalen. Het nieuwe deel bevat de vijf motetten voor de lijdenstijd van Tucapský, een Tsjech die in 1975 naar Engeland is gevlucht en daar compositiedocent aan het Trinity College is geworden. Zijn muziek doet in de verte aan Ton de Leeuw denken en is goed te doen. Vrees niet, de teksten zijn in het Latijn. Tot slot de Poulenc op zijn best: zijn vier lijdenstijdmotetten: geen gemakkelijke muziek, maar wel te doen als we er de tijd voor nemen. Het is dan ook bewust een niet al te lang programma geworden, zodat we de tijd hebben om de diepte in te gaan. En het is heerlijk zingbare muziek!

Uitvoeringen van dit programma vinden plaats in maart 2010 in Utrecht en Hoogland.

Triste Espana Banner 2Muziek van Tomás Luis de Victoria en Spaanse/Portugese tijdgenoten. ¡Triste España sin ventura! – arm Spanje beroofd van voorspoed, iedereen zou om je moeten rouwen... Deze woorden voorzag componist Juan del Encina in 1504 van de meest smartelijke noten. Triste España is een warmbloedig programma met het zesstemmige Officium Defunctorum (requiem) uit 1605 van Tomás Luis de Victoria, werken van Francisco Guerrero en Spaanse en Portugese tijdgenoten. Een ensemble van trombones, dulciaan en kistorgel verleent een uitzonderlijke kleur aan de koorklank.