Winter 2023 - De Beide Siciliën

Trajecti Voces heeft een winterprogramma samengesteld onder de noemer De Beide Siciliën, met muziek uit Zuid-Italië, met name Napels en Sicilië, en Spanje. Ooit ware die gebieden min of meer één staat, maar dat veranderde ook weer steeds. Uit Wikipedia: "de naam Beide Siciliën is ontstaan uit de verdeling van het middeleeuwse koninkrijk Sicilië. Tot 1285 waren het eiland Sicilië en de Mezzogiorno (Italië ten zuiden van Rome) beide deel van het koninkrijk Sicilië. Als gevolg van de Oorlog van de Siciliaanse Vespers en de Vrede van Caltabellotta (1302) verloor de koning van Sicilië Sicilië aan de Kroon van Aragon. De koning van Sicilië/Napels bleef koning over het schiereiland van het koninkrijk. Hoewel zijn territorium bekend werd als het koninkrijk Napels gaven hij en zijn opvolgers de titel van koning van Sicilië nooit op en ze verwezen naar hun koninkrijk als het koninkrijk Sicilië. Op hetzelfde moment noemden de heersers van Aragon van het eiland Sicilië hun koninkrijk het koninkrijk Sicilië. Dus waren er formeel twee koninkrijken die zichzelf "Sicilië" noemden: vandaar de Beide Siciliën". Snapt u het nog?

De muziek uit deze landen is fascinerend. Rond 1600 werd in Napels en op Sicilië geëxperimenteerd met de grenzen van wat er mogelijk was binnen de middentoonsstemming. De muziek van Carlo Gesualdo is hier een goed voorbeeld van, maar hij was lang niet de enige. Op Sicilië waren Mario Capuana en Bonaventura Rubino bezig grenzen te verleggen qua dissonantbehandeling. Van Capuana hebben we ooit zijn Requiem gezongen. In Spanje was de tendens juist naar strenge polyfonie. De muziek van Victoria en Guerrero is daar een goed voorbeeld van: polyfonie met een grote zeggingskracht. Op het programma staat kerkmuziek van de Zuid-Italianen Capuana, Gesualdo en Rubino en van de Spanjaarden Guerrero en Victoria.

Het programma is voor een koor SATB met zes zangers per groep. Er wordt ook gewerkt in andere verdelingen, tot aan dubbelkorig SATB-SATB toe. We gaan werken met basso continuo op kistorgel. Er zijn momenteel nog vacatures voor twee bassen en een tenor.

Er wordt gerepeteerd op dinsdagavonden in Utrecht vanaf 10 januari. De concerten vinden plaats op 25 en 26 maart.