Lijdenstijd in Lissabon (en Rio de Janeiro)

2012 TV LissabonTrajecti Voces zong in maart 2012 muziek voor de Lijdenstijd uit Portugal en Brazilië. Centraal stond het tienstemmige Stabat Mater van Domenico Scarlatti.

Scarlatti was een Napolitaan die zijn opleiding in Rome kreeg maar lange tijd in Lissabon werkte. Een Markies de Fontes zou Scarlatti ertoe hebben weten over te halen om in 1720 van Londen naar Lissabon te reizen waar hij vrijwel direct een aanstelling kreeg als hofcomponist van de Portugese koning João V (1689-1750). Belangrijker was echter dat hij ook privéleraar werd van João's kinderen, met name van diens toen negenjarige dochter Maria Barbara (1711-1758), die talent voor het clavecimbelspel aan de dag had gelegd en voor wie hij zijn klaviersonates heeft geschreven. Acht jaar lang, tot 1728, verbleef Scarlatti aan het Portugese hof, waar hij religieuze en wereldlijke muziek schreef, waarvan helaas het grootste deel bij de zware aardbeving van 1755 verloren is gegaan. Van Scarlatti klonk behalve het Stabat Mater ook een Miserere.

Scarlatti was zo populair in Portugal omdat hij de laatste nieuwe snufjes meebracht uit het moderne Italië. Portugal was in die tijd de rand van de beschaafde wereld, het 'wilde westen' van Europa. Alle vernieuwingen in het hart van Europa, Italië, kwamen er vertraagd door. De Portugese componisten uit die tijd, Duarte Lôbo, Manuel Cardoso en Estêvão de Brito, om een paar vooraanstaande te noemen, schreven nog in de 17e eeuw muziek die zo uit de koker van Palestrina kon komen. Van hen klinken schitterende lamentaties en motetten.

Wel was er in Portugal dankzij de koloniën veel geld. Vooral Brazilië was een bron van rijkdom. In 1808 vluchtte de Portugese koninklijke familie voor de Fransen naar Brazilië. José Maurício Nunes Garcia, tijdgenoot van Mozart en - heel bijzonder in die tijd - een mulat (halfbloed), werd hofcomponist van João VI in Rio de Janeiro. Hij schreef er prachtige polyfonie, waarin Palestrina, Mozart en de muziek van de mulatten elkaar de hand schudden. Van hem klonken een aantal motetten.

De concerten vonden plaats op vrijdag 30 maart 2012, in de Oude Kerk te Soest en op zaterdag 31 maart 2012 in de Willibrordkerk in Utrecht

Cecilia Virgo - Patrones en misverstand

2011 TV Cecilia Virgo 450pxhoogDit project heeft als uitgangspunt de Ode for St. Cecilia's Day 'Welcome to all the pleasures that delight' van Henry Purcell, wiens Funeral Sentences ook op het programma staan. De toevoeging van Benjamin Brittens cantate Hymn to St. Cecilia en Gabriel Jacksons motet Cecilia Virgo (waarnaar dit project ook is vernoemd) illustreren de lange Engelse compositietraditie waarvan dit concert de lof zingt. Verder komen nog de motetten O nata lux van Tallis en Cantantibus organis van Philippe Rogier aan bod. Trajecti Voces werkt voor deze concerten met een (barok) strijkkwartet + kistorgel. Zij spelen ook twee Fantazias voor vier strijkinstrumenten van Purcell. De canzonas voor blazers die vaak als tussenstukken in de Funeral Sentences worden gespeeld, hoort u in een bewerking voor strijkers van onze dirigent Dirkjan Horringa.

 De concerten vonden plaats op vrijdag 18 november 2011 in de Pieterskerk te Utrecht en zaterdag 19 november 2011 in de Hervormde Kerk te Beusichem

Music when soft voices die

2011 TV EngelandEngelse en Nederlandse a capella muziek uit vier eeuwen. Zomerproject Trajecti Voces, met aansluitende koorreis naar Zuidoost-Engeland.

Trajecti Voces voert een programma uit van grote verscheidenheid, bestaande uit Nederlands en Engelse a cappella muziek uit vier eeuwen. Het begint met muziek van de Elizabethaanse componisten Peter Philips, Thomas Tomkins en William Byrd, en hun Nederlandse tijdgenoten Jan Pieterszoon Sweelinck en Cornelis Thymanszoon Padbrué. Engelse romantische liederen van Elgar en Parry gaan een interactie aan met werken van Alphons Diepenbrock, Jurriaan Andriessen en Ton de Leeuw. Het concert eindigt met arrangementen van Engelse en Nederlandse volksliederen van Vaughan Williams en Jetse Bremer.

De concerten vonden plaats op:

- Zaterdagavond 18 juni 2011, 20:15 uur: Utrecht, Pieterskerk, Pieterskerkhof 3

- Tuesday 5th July Camber, nr Rye: St Thomas the Apostle Church 13.00 hrs - free entrance

- Wednesday 6th July Hastings: Holy Trinity Church 13.10 hrs – free entrance

- Thursday 7th July Winchelsea: St Thomas the Martyr of Canterbury Church 19.00 hrs – free entrance

- Friday 8th July Tenterden: St Mildred's Church, 19.30 hrs

- Saturday 9th July Tunbridge Wells: King Charles the Martyr Church, 20.00 hrs

- Sunday 10th July Etchingham (Etchingham Music Festival): St Nicholas Church 16.00 hrs / free entrance

Van Duitse barok tot Zwitserse klok

NeobarokBarok en neo-barok voor dubbelkoor. In maart 2011 slaan twee kamerkoren, Cappella ad Fluvium uit Arnhem en Trajecti Voces uit Utrecht (beide onder leiding van Dirkjan Horringa) de handen ineen voor een groots project dat een grote bezetting nodig heeft. De centrale werken van het programma zijn de onvolprezen Mis voor dubbelkoor van Frank Martin en Bachs monumentale dubbelkorige motet Singet dem Herrn ein neues Lied. Daarnaast andere neobarokke werken: een keus uit Hugo Distlers Geistliche Chormusik (Trajecti Voces) en Burkhards Die Sintflut (Cappella ad Fluvium). Beide ensembles worden in de dubbelkorige werken verdeeld over de koren.

De concerten vonden plaats op zondagmiddag 20 maart in de Doopsgezinde Kerk in Wageningen,vrijdagavond 25 maart in de Utrechtse Pieterskerk en zaterdag 26 maart in de Zutphense St. Jan.

Boheemse Kerst

MissaDeiFilliiGloedvolle kerstmuziek rond Zelenka's Missa Dei Filii.
Op zondagmiddag 12 december klonk in de Utrechtse Geertekerk een programma met oude kerstmuziek uit Bohemen, uitgevoerd door vocaal ensemble Trajecti Voces. Met dit concert vierde Vocaal Ensemble Trajecti Voces tevens haar 20-jarig bestaan. Vrijdagavond 10 december was hetzelfde programma te beluisteren in de Oudkatholieke Kerk in Den Haag. Dit concert was tevens het officiële kerstconcert van de Tsjechische ambassade in Den Haag.
De Boheemse componist Jan Dismas Zelenka (1679-1745) componeerde de Missa Dei Filii als tweede van een cyclus van zes "Missae Ultimae"(laatste missen). De mis is adembenemend van pracht, rijk aan ideeën en virtuoos voor zangers, koor en orkest. Veel milder en zoeter van klank is de muziek van de Litanie "Consolatrix afflictorum" (troosteres van de gekwelden) van dezelfde Zelenka. Daarnaast hoort u in dit programma feestelijke kerstmuziek van andere Boheemse barokcomponisten. Van František Tůma (1704 – 1774) klinkt het Motetto per il Tempo di Natale; van Josef Seger (1716 – 1782) het motet Christus nobis natus est.
Voor dit programma werkte vocaal ensembles Trajecti Voces samen met een internationaal samengesteld barokorkest, bestaande uit strijkers, barokhobo's en -fagot en basso continuo. Het solistenkwartet bestond uit de gerenommeerde zangers Murni Suwetja, sopraan; Lester Lardenoye, altus; Richard Zook, tenor en Mitchell Sandler, bas.

CONCERTEN:

  • Vrijdagavond 10 december 2010, 20.15 uur: Den Haag, Oudkatholieke Kerk, Juffrouw Idastraat 7
  • Zondagmiddag 12 december 2010, 15.00 uur: Utrecht, Geertekerk, Geertekerkhof 23

Fotoreportage

Madrigali guerrieri et amorosi

Monteverdi flyerHet zomerprogramma van Trajecti bestond uit een keus uit Monteverdi's madrigalen, met name uit het achtste (en meest uitgebreide) dat de titel "Madrigali guerrieri et amorosi" mee kreeg. Het boek werd in 1638 gepubliceerd maar het bevat werken gecomponeerd gedurende een periode van 30 jaar. De passie spat al van de titel af, velen zien juist deze verzameling als het hoogtepunt van het madrigaal als vorm en middel van expressie. Het voorwoord stelt dat het menselijk leven grotendeels stoelt op drie gemoedstoestanden: oorlogszucht, (aangename) kalmte en gematigdheid.
Monteverdi stelt verder dat de muzikale uitbeelding van amoureuze gevoelens door zijn voorgangers goed is ontwikkeld maar dat hij in dit deel de "stile concitato" (geagiteerde stijl) heeft "uitgevonden" om krijgshaftige passies te verbeelden. Alle zangers zingen in twee ensembles, zodat iedereen in verschillende combinaties en rollen kan functioneren. Centraal werk, waar iedereen in zingt is het madrigaal Hor che'l ciel e la terra. De tekst hiervan, een beroemd sonnet van Petrarca, contrasteert de drie gemoedstoestanden. De secties in Monteverdi's versie focussen zich op elk van de drie afzonderlijk en spelen ze op indrukwekkende wijze tegen elkaar uit. Trajecti werd begeleid door twee violisten en een basso-continuo-groep (cello, clavecimbel, orgel).

Uitvoeringen van dit programma vonden plaats in juni 2010 in Utrecht en Zunderdorp.

Fotoreportage

Lijdenstijd in Europa

2010-TV-LijdenstijdEen programma met oude en nieuwe muziek rondom het thema lijdenstijd. In het oude deel figureert de monumentale boetepsalm Miserere mei van Orlando di Lasso. Dit is een lang en indringend stuk, zeer afwisselend door steeds wisselende bezettingen. Het begint vijfstemmig met gesplitste tenoren en eindigt zesstemmig, SSATTB. Ten tweede een keus uit de responsoriën voor Stille Zaterdag van Gesualdo. Chromatische muziek met verrassende overgangen, hoewel niet zo extreem als in zijn madrigalen. Het nieuwe deel bevat de vijf motetten voor de lijdenstijd van Tucapský, een Tsjech die in 1975 naar Engeland is gevlucht en daar compositiedocent aan het Trinity College is geworden. Zijn muziek doet in de verte aan Ton de Leeuw denken en is goed te doen. Vrees niet, de teksten zijn in het Latijn. Tot slot de Poulenc op zijn best: zijn vier lijdenstijdmotetten: geen gemakkelijke muziek, maar wel te doen als we er de tijd voor nemen. Het is dan ook bewust een niet al te lang programma geworden, zodat we de tijd hebben om de diepte in te gaan. En het is heerlijk zingbare muziek!

Uitvoeringen van dit programma vinden plaats in maart 2010 in Utrecht en Hoogland.

Triste España

Triste Espana Banner 2Muziek van Tomás Luis de Victoria en Spaanse/Portugese tijdgenoten. ¡Triste España sin ventura! – arm Spanje beroofd van voorspoed, iedereen zou om je moeten rouwen... Deze woorden voorzag componist Juan del Encina in 1504 van de meest smartelijke noten. Triste España is een warmbloedig programma met het zesstemmige Officium Defunctorum (requiem) uit 1605 van Tomás Luis de Victoria, werken van Francisco Guerrero en Spaanse en Portugese tijdgenoten. Een ensemble van trombones, dulciaan en kistorgel verleent een uitzonderlijke kleur aan de koorklank.